Som ledare i större organisationer och företag förväntas du kunna navigera i alla tänkbara situationer där förändringar i omvärlden snabbt kan bli affärskritiska om inte företaget kan hantera utmaningarna. 

Ian RIchardson
”Programmet fokuserar på hur man kan
ta sitt eget ledarskap till nästa nivå – men också på hur man kan skapa en organisation som är redo att möta framtidens utmaningar.”

– Pandemin blev en handfast påminnelse om hur snabbt allt kan förändras och vilka konsekvenser det kan få om det inte finns en kompetens och beredskap i ledningen och organisationen för att anpassa sig till förändringar i omvärlden, säger Ian Richard­son, ansvarig för Centre for Executive Education vid Stockholm Business School, Stockholms universitet.

Executive MBA-programmet är en evidensbaserad och internationellt ackrediterad utbildning  på avancerad nivå som har skräddarsytts för ledare med 15–20 års erfarenhet. Programmet, som genomförs på både svenska och engelska, löper över 21 månader på deltid.

– Efter många år som ledare är du expert på ditt företag och din bransch, men den snabba utvecklingen inom teknologi, strategi och hållbarhetsfrågor kräver både ett holistiskt och fokuserat perspektiv på affärsstyrning på ett helt annat sätt än tidigare. 

Executive MBA-programmet är utformat för att du som ledare ska kunna ta ett helhetsgrepp om affärsmannaskap, ledarskap och management och bygger på etiska och hållbarhetsmässiga principer. 

– Det du får med dig från utbildningen är nya evidensbaserade metoder och redskap för att angripa stora och komplexa problem – plus en unik möjlighet att vidga ditt nätverk med värdefulla insikter och kontakter från andra företag och branscher, säger Ian Richardson.

”Vi har så många olika erfarenheter och det utbyte man får av varandra för att se saker på nya sätt eller hitta nya angreppsvinklar är otroligt värdefullt.”

Håkan Jönsson, vd Gävle Energi

”Jag har fått en annan strategisk ansats och jag framhåller i dag mycket mer det långsiktiga perspektivet.”

Ninni Franceschi, Head of Wealth management, Nordea 

”Jag tycker att jag fått nya perspektiv, väldigt mycket mer kunskap och insikter och de senaste teorierna har jag kunnat applicera i mitt arbete.”

Helene Broms, Konsult, FemL
Mårten Blix, nationalekonom med en bakgrund på Riksbanken och i Regeringskansliet och en av lärarna på Executive MBA-programmet.

”Vi vill vidga synfältet och erbjuda fler av de verktyg som finns i nationalekonomins verktygslåda för att du som ledare ska kunna manövrera rätt i osäkra tider och fatta väl grundade beslut i komplexa frågor. Det är avgörande för att du ska kunna möta de utmaningarna som väntar
– men också för att se de affärsmöjligheter som öppnar sig när kartan ritas om.”

Fredrik Eng-Larsson, docent och lektor i Operations Management, Stockholm Business School och lärare på programmet.

”En fördjupad kunskap om hur man bygger upp och säkrar leveranskedjorna är av vital betydelse för både konkurrenskraft och hållbarhet. Ytterst handlar det om att ha förmågan att både bedöma risk och resiliens för att kunna förebygga och hantera störningar
– men också om att kunna se affärspotentialen i en väl fungerande leveranskedja.”

Executive MBA-utbildning

Anmäl dig redan nu! Executive MBA-programmet löper över fyra terminer på halvfart. I utbildningen ingår moduler som hantering av osäkerhet och komplexitet, strategisk smidighet och anpassningsförmåga, tillämpat kritiskt tänkande samt personlig utveckling. Stor vikt läggs också vid teknik- och datastrategi med fördjupade insikter i bland annat AI.

Nästa programstart för Executive MBA vid Stockholm universitet är i september 2024. Läs mer om utbildningen och hur du anmäler dig på www.su.se/executive-education/