Integritetspolicy

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i dina kontakter med oss. Vi har anpassat vår hantering av personuppgifter till dataskyddsförordningen, GDPR. I vår integritetspolicy ser du vilka uppgifter vi samlar in, varför samt hur de används, sparas och skyddas.

Hur dina personuppgifter används

Uppgifter om dig är i första hand sådana som du själv uppger till oss (e-postadress) när du exempelvis registrerar dig för nyhetsbrev eller event relaterade till The Economist. Har vi fått dina uppgifter från något annat håll berättar vi varifrån vi fått dem vid vår första kontakt med dig.

Vi använder din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrev och inbjudningar till event. 

Din e-postadress delas inte

Vi delar inte din e-postadress med andra. De stannar hos oss. 

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i våra register, att få dem rättade eller raderade och du kan säga nej till direktmarknadskommunikation från oss.

Hur får du dina personuppgifter raderade?

För att bli raderad ur våra register mejlar du din begäran till info@inpress.com. Du kommer då att få ett frågeformulär från oss att besvara så att vi kan se i vilka sammanhang du haft kontakt med oss. Därefter raderar vi dina uppgifter i enlighet med lagstiftningen.