Pär Karlsson, Finanschef på Furetank

Tankrederiet Furetank på Donsö utanför Göteborg visar att det går att göra en grön omställning av en fartygsflotta. På sikt ska rederiets fartygsflotta vara fossilfri. Det kräver stora investeringar. Totalt har Furetank satsat 3 miljarder kronor på att utveckla och bygga nya tankfartyg i Vinga-serien som går på både el och gas (flytande naturgas, LNG alternativt flytande biogas LBG).

Ofta har finansiärer svårt att förstå sjöfartens villkor, speciellt om det inte handlar om ett jättestort rederi. Grön kreditgaranti från EKN möjliggör Furetanks fortsatta satsningar i miljövänlig teknikutveckling. Samtidigt ses garantin som en dörröppnare för hela sjöfarten.

Furetanks finanschef Pär Karlsson beskriver beslutet som ett kvitto från svenska staten på att Furetank valt rätt väg med de klimatinvesteringar som Sverige, EU och världen efterfrågar.

– Vi har gjort oerhört stora investeringar i tid, kunnande och kapital för att komma så här långt med Vinga-fartygen. Tack vare den gröna kreditgarantin kan vi fortsätta investera i grön teknikutveckling som tar oss närmare vårt mål om fossilfrihet, säger Furetanks finanschef.

”Genom att på sikt använda biogas, räknar vi med att våra fartyg kan uppnå nollutsläpp av koldioxid.”

Pär Karlsson, finanschef på Furetank
Anders Hermansson, vd på Svensk Sjöfart

Viktig milstolpe för svensk sjöfart

”Sjöfarten är en kapital­intensiv bransch där kostnaden för klimat­­in­vesteringar är mycket hög och svår att räkna hem. De gröna kreditgarantierna är ett stort steg för sjöfartens gröna om­ställning globalt.”

Visste du att …
  • EKN är till för företag i alla branscher och storlekar.
  • Ingen affär är för liten.
  • Underleverantörer i exportaffärer kan också använda EKN.
  • EKN täcker en större del av risken när säljaren eller köparen har grön verksamhet eller ställer om till grönt, i enlighet med EU:s taxonomi.
Det här gör EKN:

Vi delar bankens risk när de ger lån/kredit till exportföretag. • Vi delar företags risk mot att kunden utomlands inte betalar. • Vi försäkrar banker som ger lån till utländska företag och projekt som köper svenska varor och tjänster.