Göteborg har 23 av de senaste 24 åren rankats som Sveriges bästa logistikläge. En viktig anledning är Göteborgs Hamn, där så mycket som en tredjedel av Sveriges export och import passerar över kaj. 

– Göteborgs Hamn är en av EU:s prioriterade transportnoder och spelar en viktig roll inte bara för Göteborg och Västsverige, utan för hela Sveriges handel med omvärlden, säger Göran Eriksson, vd på Göteborgs Hamn AB. Att vi fortsätter investera och satsa på innovationer, effektivisering och grön omställning är viktigt för att Sverige ska kunna behålla sin konkurrenskraft. 

Göteborgs hamn redovisade under 2023 rekordsiffror när det gäller godsvolymer och trenden har, trots vikande konjunktur, hållit i sig första kvartalet 2024 med all time high bland annat när det gäller containerhanteringen.

– Vi har fortsatt öka volymerna och ta marknadsandelar, och det är ett viktigt styrkebesked inför framtiden, säger Göran Eriksson. Vår vision är att Göteborgs Hamn ska vara världens mest konkurrenskraftiga hamn genom att fortsätta utveckla verksamheten – precis som vi gjort under hamnens hela 400-åriga historia.

Göran Eriksson, vd på Göteborgs Hamn AB
– Genom att tänka och agera långsiktigt, affärsmässigt och hållbart kan vi bidra till både bättre och mer hållbara affärer för våra kunder, säger Göran Eriksson, vd på Göteborgs Hamn AB.

Just nu pågår och planeras en rad viktiga investeringar och utbyggnader i hamnen. Farleden in till hamnen fördjupas, kajer och infrastruktur för lagring och bunkring av förnybara bränslen byggs ut, system för anlöp digitaliseras och det pågår en omfattande elektrifiering av verksamheten i hamnen.

– Två av de största utmaningarna de kommande åren är att säkra tillgången på grön el och att få till en ökad järnvägskapacitet, säger Göran Eriksson. Vi behöver en kraftfull utbyggnad av infrastrukturen för både el och järnvägstransporter för att klara den svenska konkurrenskraften och den gröna omställningen – och det är en angelägenhet för hela Sverige att det sker så snart det bara är möjligt. 

Världspremiär med förnybar metanol

Sjöfarten är mitt inne i en genomgripande omställning till gröna bränslen. Göteborgs Hamn satsar stort på att få infrastruktur för bunkring av lagring av fossilfria fartygsbränslen och tog nyligen emot Laura Maersk, världens första metanoldrivna containerfartyg. Fartyget anlöper Göteborg en gång i veckan. I dag är uppåt 200 metanoldrivna fartyg under produktion eller ombyggnad av olika rederier. 

242 000

… containrar (TEU) hanterades i Göteborgs Hamn under första kvartalet 2024. Det är fler än någonsin i hamnen under ett  enskilt kvartal.