År 2023 blev ett rekordår både volym- och resultatmässigt och vi ser framför oss en fortsatt tillväxt trots geopolitisk oro och ekonomisk inbromsning, säger Göran Eriksson, vd på Göteborgs Hamn AB.

Hamnen är mitt inne i ett expansivt skede med stora investeringar för att ytterligare öka effektiviteten och skynda på den gröna omställningen.

– Vi ser oss som möjliggörare för effektiva och hållbara transportsystem och satsar stort på att tillsammans med kunder och aktörer både nationellt och internationellt skapa konkurrenskraftiga och hållbara globala logistikvärdekedjor.

Göran Eriksson, vd Göteborgs Hamn AB.

Just nu pågår ett antal stora satsningar för att uppdatera och uppgradera Göteborgs Hamn. Farleden in till hamnen fördjupas för att kunna ta emot större fartyg, flera hamndelar byggs ut och nya digitala system ska effektivisera anlöp och lossning/lastning. Dessutom görs en storsatsning på att elektrifiera driften i hamnen, med laddstationer och förtursystem för eldrivna fordon och infrastruktur för förnybara bränslen som metanol, vätgas och biogas. 

– Det finns en snabbt växande efterfrågan på hållbara transporter, särskilt från våra svenska exportföretag, och vi arbetar proaktivt med våra partners för att erbjuda innovativa, hållbara och konkurrenskraftiga transportlösningar, säger Göran Eriksson.

Två utmaningar för Göteborgs Hamn är att säkra energibehovet och att få tillgång till ökad kapacitet på järnvägen.

– I dag går 60 procent av containertrafiken på järnväg, men ska vi klara ökande volymer och en större andel gods på järnväg behövs en utbyggd kapacitet i järnvägsnätet. Det är en angelägenhet inte bara för Göteborgs hamn, utan för hela Skandinavien.

Visste du att …

… bilexporten från Sverige via Göteborgs Hamn ökade med hela 13 procent under 2023? Total exporterades 267 000 nya bilar.
… 914 000 containrar passerade Göteborgs Hamn under 2023? Det är en ökning med 3 procent och den högsta siffran i hamnens historia.

Stora investeringar 

•Investeringar görs bland annat i en fördjupning av farleden, en utbyggnad
av energihamnen, nya roro- och passagerarterminaler samt i ny
infrastruktur för elektrifiering och digitalisering av verksamheten. 
• Göteborgs Hamn satsar de kommande åren mångmiljardbelopp
•Samtidigt investerar Göteborgs Hamn i ny infrastruktur för
fossilfria bränslen som vätgas, metanol och biogas.