Fjärrvärme och fjärrkyla är i dag en viktig del av energisystemet i många svenska städer. Öresundskraft i Helsing­borg var bland de första i Sverige att leverera fjärrvärme i stor skala för 60 år sedan och 10 år senare först i världen med att koppla in en stor andel rest­värme från industrin till fjärrvärmenätet. 

– I dag har vi ett modernt fjärrvärmenät med hög effektivitet och driftsäkerhet baserat på nästan 100 procent återvunnen och förnybar energi, säger Björn Goffeng, erbjudandeansvarig för värme och kyla på Öresundskraft.  

Ungefär 40 procent av energin i Helsingborg utgörs av restvärme från kemiföretaget Kemira, resten kommer från förbränning av restavfall vid kraftvärmeverket Filborna och förnybara bränslen i Västhamnsverket.  

Björn Goffeng, affärs­ansvarig för värme och kyla på Öresunds­kraft.

– Det innebär att vi har kommit långt på vägen mot en hållbar produktion av fjärrvärme och fjärrkyla, säger Björn Goffeng. Vi arbetar kontinuerligt för att vässa fjärrvärmesystemet genom optimering och effektivisering och den sista stora pusselbiten för att skapa ett lokalt kretslopp för fjärrvärme och fjärrkyla är att få till en storskalig infångning och lagring av koldioxid. 

Öresundskraft planerar en miljardinvestering i en CCS-anläggning (Carbon Capture and Storage) i anslutning till Filbornaverket för att fånga in koldioxid från förbränningen. Anläggningen ska, enligt planerna, stå klar 2027 och blir en av de första i sitt slag i Sverige.

– Det finns ett stort intresse för projektet inte bara regionalt utan även på nationell och internationell nivå och vi har redan tecknat avtal med företag som är intresserade av att köpa negativa utsläppscertifikat för koldioxid. 

 Samverkan är, framhåller Björn Goffeng, en avgörande framgångsfaktor för att skapa konkurrenskraftiga och hållbara energilösningar. 

– Vi står inför stora utmaningar som endast kan hanteras i bred samverkan, inte bara lokalt och regionalt utan också på nationell nivå. 

Fakta om Öresundskraft

• Öresundskraft producerar och/eller distribuerar allt från fjärrvärme och fjärrkyla till el och biogas samt ansvarar för en stor del av elnätet och gasnätet i nordvästra Skåne. 
• Öresundskraft levererar fjärrvärme i Helsingborg och Ängelholm i ett 72 mil långt ledningsnät. I Helsingborg levereras också fjärrkyla. Nästan 100 procent av fjärrvärmen är lokalt producerad av återvunnen eller förnybar energi. 
• Öresundskraft har 125 000 kunder, 400 anställda, omsätter drygt 4,2 miljarder kronor och är ett av landets tio största energibolag.  

Vill du veta mer?

www.oresundskraft.se hittar du mer information om hur Öresundskraft arbetar med fjärrvärme och fjärrkyla samt om planeringen för en CCS-anläggning på Filborna.