Hal Hodson, specialprojektskribent, The Economist

Förbränningsmotorer i motorfordon svarar för cirka 15 procent av de årliga koldioxidutsläppen. Om de ska kunna fasas ut måste transportsektorn elektrifieras, vilket i sin tur kräver batterier i mycket större kvantiteter. 2024 utvecklas en ny global infrastruktur för batteritillverkning i Kina, Europa och USA – ett nätverk av fabriker som kan producera batterier i tillräckliga mängder, med den lagringskapacitet som krävs för att driva en global fordonsflotta.

Majoriteten av batterifabrikerna – befintliga och planerade – finns i Kina. Många av fabrikerna i Europa byggs av kinesiska företag. Analysföretaget Benchmark Mineral Intelligence säger att Kina kommer att ha 69 procent av den globala produktionskapaciteten för batterier till 2030, en minskning från 78 procent 2022. Det räcker dock för att årligen producera batterier för 90 miljoner bilar. Europa och USA förväntas ha vardera cirka 14 procent av den globala kapaciteten till 2030, tillräckligt för att producera 19 miljoner fordon var.

Kinas tätposition är delvis resultatet av statliga stöd för tillverkning och användning av elfordon. Skattelättnader för köp av elfordon infördes i början av 2010-talet och 2022 hade den kinesiska staten stöttat marknaden med 30 miljarder dollar enbart i form av konsumentstöd. Elfordonstillverkarna fick ytterligare stöd via lokala myndigheter. Detta skapade konkurrens mellan olika elfordonsföretag. De flesta finns inte längre kvar, medan vinnare som BYD och CATL har en stark position. Kina har redan en stark leveranskedja för elektronik som också stöttade elfordonstillverkarna. 2010 fanns det redan mer än 100 miljoner elcyklar i Kina, mot bakgrund av att staten förbjudit bensindrivna motorcyklar i stadskärnorna.

Läs även

Rustat för råvarurally

En trio av råvaror kan bli stekheta 2024.

Europa och USA har först på senare tid börjat komma i kapp. I USA ger Inflation Reduction Act, IRA, från 2022 skattelättnader vid köp av elfordon, men enbart om bilen inte innehåller några delar från Kina eller Ryssland. IRA erbjuder också batteri­tillverkare en skattelättnad som täcker ungefär en tredjedel av produktionskostnaden. Sammantaget beräknar Benchmark att amerikanska biltillverkare tar emot 140 miljarder dollar i stöd under det kommande decenniet. I början av 2023 föreslog EU en liknande åtgärd, industriplanen för den gröna given, som bidrog med viss finansiering och innebar att medlemsstaterna kunde erbjuda egna stödformer.

Tack vare dessa stimulansåtgärder tycks nu både Europa och USA ha tillräcklig kapacitet för batteritillverkning för att täcka in den inhemska efterfrågan på elfordon till 2030. Kina kommer att ha tre gånger så stor batterikapacitet som krävs för att betjäna sin hemmamarknad. Kina kan nu bli världens största bilexportör. Och oavsett om Europa och USA investerar för att komma ikapp, består sannolikt Kinas batteri­dominans under överskådlig framtid.