Under 2023 trampade råvarumarknaderna vatten. Rysslands invasion av Ukraina och leverantörsproblem fick råvarupriserna att skjuta i höjden 2022. Men dystra ekonomiska utsikter gjorde den hektiska marknaden sömnig. Viss entusiasm återvände i slutet av 2023, då oljepriserna steg. Men oro för efterfrågan höll index i botten.

2024 kan utbudsproblem, tillsammans med ökad efterfrågan, få tre råvaror att ta fart. Den första är råolja. De flesta analytiker räknar med att ökat utbud och långsam ekonomisk tillväxt kommer leda till en gradvis nedgång i pris, från över 90 dollar per fat i september 2023 till 80 dollar eller mindre under 2024. Men det kan få Saudiarabien, världens största producent, att införa striktare produktionsminskningar än de 1 miljon fat per dag de skar ned med i juli – motsvarande 1 procent av global efterfrågan. Irans produktion kan också störas av sanktioner och leverans­problem. Det kan ge plötslig prisuppgång när tillväxten återvänder.

Läs även

Mästare på förutsägelser ger prognoser för 2024

Prognoser för nyckelhändelser 2024 från superprognosmakarna på Good Judgment.

Marknaden för vissa metaller ser också sårbar ut. Kobolt och litium, två eftertraktade gröna metaller 2022, ser det ut att finnas gott om. Håll istället koll på koppar, vars pris sjönk 2023 på grund av låg kinesisk tillväxt. Den hetaste av alla metallmarknader kan vara den ultra-nischade uranmarknaden. Jakten på stabil, grön energi och Ukrainakriget har väckt staters aptit på kärnkraft samtidigt som konflikter har stört uranproduktionen. Priset på uran, som redan nått tioåriga rekordnivåer, kan stiga när underskottet håller i sig.

Det tredje området att hålla koll på är spannmålsmarknaden. Rysslands invasion av Ukraina störde inte marknaden länge: vetepriserna, som nådde 12 dollar per amerikansk bushel i mars 2022, föll till 5 dollar hösten 2023. Men Ukraina, världens femte största exportör av spannmål, exporterar nu 35 procent mindre. Rekordskördar i Ryssland har vägt upp, men dåligt väder och eskalerande spänningar kan äventyra även dem. Marginalen för kris är tunn.